česky english slovensky deutsche ПО-РУССКИ polski romania българи

O autorech


František Hrubín

O autorech > Přehled autorů > František Hrubín

* 17.09. 1910 Praha
básník, spisovatel, dramatik

Narodil se v Praze, své mládí prožil v matčině rodišti u soutoku Sázavy a Vltavy - v Lešanech, o nichž Hrubín vždy mluvil jako o svém domově. Po studiu na gymnáziu v Praze chodil dva roky (1932-34) na právnickou a filosofickou fakultu, ale pak nastoupil do Městské knihovny pražské (1935-45). Po osvobození byl krátký čas zaměstnán na ministerstvu informací. Od roku 1946 se věnoval literární tvorbě. V roce 1963 nastoupil jako redaktor do nakladatelství Čs. spisovatel.

Debutoval básnickou sbírkou Zpíváno z dálky (1933). Druhá sbírka, Krásná po chudobě (1935), obsahuje především přírodní lyriku a je ovlivněna Máchou, Tomanem i Verlainem. Hrubín zde, stejně jako v následující knize Země o polednách (1937), dosahuje velké hudebnosti verše a bohaté metaforičnosti.

Za války vydal Hrubín čtyři básnické sbírky (Včelí plást, 1940; Země sudička, 1942; Cikády, 1942; Mávnutí křídel, 1944). Jeho poezie v těchto sbírkách dostala konkrétnější podobu. Zesílil tu jeho vztah k národní kultuře. Zároveň začal psát i verše pro děti (Říkejte si se mnou), které ilustroval J. Trnka.

Ve sbírkách Chléb s ocelí (1945), Jobova noc (1945) a Řeka nezapomnění (1946) se pokusil básnicky zhodnotit válečná léta i prožitek osvobození. Hrubín pak pokračuje ve změněném kursu, výrazně svůj verš depoetizuje a zakotvuje do času, prostoru a dobové rétoriky. Tak je tomu v protiválečné sbírce Hirošima (1948).

Hrubín se po únoru 1948 podobně jako za okupace několik let věnoval poezii pro děti (Pohádka o Smolíčkovi). V ní dosáhl takového úspěchu, že tyto verše jsou zcela samozřejmou "lyrickou" výbavou každého začínajícího čtenáře (Špalíček).

V roce 1956 se Hrubín opět ohlásil knihou Můj zpěv, básněmi přírodní reflexe a meditace, a pak naopak básní lyrickoepickou. Tou je kompozice Romance pro křídlovku (1962), kterou v roce 1966 zfilmoval Otakar Vávra.

Forma Romance pro křídlovku byla ovlivněna Hrubínovou zkušeností s dramatem. Jeho divadelním debutem byla velmi úspěšná lyrická hra Srpnová neděle (1958), uvedená na scéně Národního divadla. V podobném duchu pokračoval ve hře Křišťálová noc (1961). Hrubínovým třetím dramatickým textem byla historická hra Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách, jež měla premiéru v září 1968.