česky english slovensky deutsche ПО-РУССКИ polski romania българи

Профил на компанията

За компанията > Профил на компанията

Фирма ЛИБРЕКС възниква през 1990 год. като една от първите фирми, които започват да се учредяват след падането на комунизма. От първоначално малка дистрибуторска фирма с петима служители постепенно се разраства до размери на средна фирма със 150 души персонал. От 1993 год. фирмата започва постепенно да открива свои търговски клонове. Един до два магазина годишно с продажба на книги, географски карти и списания. Днес в Моравия в Чешката република те са 23 и това е една от най-големите търговски мрежи от книжарници в Чешката република.

Друга дейност става откриването на издателска къща със същото наименование - ЛИБРЕКС – ориентирана към произведения за деца до 10 години. В течение на няколко години издателството за деца ЛИБРЕКС стана в тази област едно от най-крупните издателства с продукция и експорт, по-големи от тези на конкурентните понастоящем издателства (Албатрос и др.)

Друга важна стъпка в развитието на фирмата през 2001 год. бе закупуването на сградата на бившия универсален магазин в гр. Острава. След реконструкцията му, реализирана само за шест месеца, ЛИБРЕКС откри най-големия дом на книгата в посткомунистическите страни. Този Дом на книгата ЛИБРЕКС получи престижната награда Магазин на 2002 год. и стана една от интересните доминанти на Острава и оживен културен център.

Освен планираното откриване на нови търговски центрове в други градове, ЛИБРЕКС иска да се опита да навлезе в чужбина и да открие своята първа книжарница извън територията на Чешката република. Понастоящем водим разговори с партньори в Белгия, Словакия и Румъния.