česky english slovensky deutsche ПО-РУССКИ polski romania българи

Librex klub

За компанията > Librex klub

Станете членове на Либрекс клуб

Изгоди:

 • 10% отстъпка от цената на дребно във всички книжарници на Либрекс
 • не определяме никакво минимално количество
 • възможност за безплатно ползване на интернет в Дома на книгата Либрекс, с компютрите за членове на клуба
 • възможност за ползване заедно с вашата кредитна карта

Изключения:

 • отстъпката не е в сила при покупка с чек за книги и при покупка на вестници, списания, филми и фото изделия.

Как да получите членска карта на Либрекс клуб?

Много лесно! Ако сте навършили 15 години, моля, попълнете молбата и я предайте заедно с годишната вноска от 200,- CZK в който и да било клон на книжарниците Либрекс. Ако имате въпроси, моля, свържете се с отдел членски карти на телефон +420 596 621 194, факс: +420 696 621 184, или на e-mail: librex@librex.eu. Картата Либрекс клуб ще ви бъде изпратена до 2-3 седмици.

Срокове и условия за получаване на карта Либрекс клуб:

 • годишната членска вноска е 200,- CZK в случай на всяка нова молба
 • годишното право за отстъпка е 10 %, за всяка следваща година + 2,5% до размер 15%
 • срок на валидност: една година от датата на издаване на картата
 • отстъпка се предоставя само при представяне на вашата карта Либрекс клуб
 • фирма Либрекс си запазва правото без предварително уведомяване да отмени или промени изгодите, произтичащи от отстъпките, също както и други условия
 • непреносимост – картата Либрекс клуб е валидна само за нейния собственик и при поискване следва той да се легитимира с валиден документ за самоличност
 • при загуба или кражба на картата: моля, писмено уведомете отдел Членски карти, за да Ви върнем таксата от 30 CZK
 • членуване в клуба: ако не подновите членството си до един месец от приключването му, Вие вече не сте член на Либрекс клуб. В такъв случай трябва отново да подадете молба дза членство в клуба.